Hanoi Traders Fair 2022 - 18 June 2022 - #ForexKini - Informasi Forex Terkini - #Forex #ForexMalaysia #ForexBrokers

Hanoi Traders Fair 2022 - 18 June 2022

 


Hanoi Traders Fair 2022


Hanoi Traders Fair is sponsored by leading brands such as Admiral Markets, Mohicans Markets, AETOS, VPFX, ATFX, ICM.com, fxoperator, ZFX, Vantage, OANDA and so on. There are still many more potential companies which will be joining us on event day. You will get the chance to learn more from the best trading experts at outstanding seminars and workshops during the fair which it will be a great opportunity for everyone to meet global industry leaders from all around the world.

 

Furthermore, we are also happy to announce that Traders Awards 2022 has now begun. Traders Awards is a professional rating with a long history where each company competes for the title “ The Best of the Best”. The voting process is live now on our website. Everyone has the opportunity to vote and support your favourite broker, favourite trading guru, favourite trading service and favourite media. 

 

Details of Hanoi Traders Fair 2022 are as follows:

New Date: 18 June 2022

                                                    Time: 9:30 – 18:00 

Venue: InterContinental Hanoi Landmark72

 

If you would like to know more information, please visit tradersfair.com. You may also contact FINEXPO through email info@finexpo.org or give us a call +357 95535475.

 

 

 

Hội chợ Thương nhân Hà Nội 2022

Hội chợ Thương nhân Hà Nội được tài trợ bởi các thương hiệu hàng đầu như Admiral Markets, Mohicans Markets, AETOS, VPFX, ATFX, ICM.com, fxoperator, ZFX, Vantage, OANDA, v.v. Vẫn còn nhiều công ty tiềm năng khác sẽ tham gia với chúng tôi vào ngày diễn ra sự kiện. Bạn sẽ có cơ hội học hỏi thêm từ các chuyên gia thương mại giỏi nhất tại các hội thảo và hội thảo nổi bật trong thời gian diễn ra hội chợ, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để mọi người gặp gỡ các nhà lãnh đạo ngành toàn cầu từ khắp nơi trên thế giới.

Hơn nữa, chúng tôi cũng vui mừng thông báo rằng Giải thưởng Thương nhân 2022 hiện đã bắt đầu. Giải thưởng Thương nhân là một đánh giá chuyên nghiệp có lịch sử lâu đời, nơi mỗi công ty cạnh tranh cho danh hiệu “Tốt nhất trong số tốt nhất”. Quá trình bỏ phiếu hiện đang trực tiếp trên trang web của chúng tôi. Mọi người đều có cơ hội bỏ phiếu và ủng hộ nhà môi giới yêu thích của bạn, chuyên gia giao dịch yêu thích, dịch vụ giao dịch yêu thích và phương tiện truyền thông yêu thích của bạn.

Thông tin chi tiết về Hội chợ Thương nhân Hà Nội 2022 như sau:

Ngày mới: 18 tháng 6 năm 2022

Thời gian: 9h30 - 18h00

Địa điểm: InterContinental Hanoi Landmark72

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng truy cập traderfair.com. Bạn cũng có thể liên hệ với FINEXPO qua email info@finexpo.org hoặc gọi cho chúng tôi +357 95535475.

 

 

 

Share this:

 
Copyright © #ForexKini - Informasi Forex Terkini - #Forex #ForexMalaysia #ForexBrokers. Designed by FXKini