Traders Fair & Awards, Ho Chi Minh - 10th December 2022 - #ForexKini - Informasi Forex Terkini - #Forex #ForexMalaysia #ForexBrokers

Traders Fair & Awards, Ho Chi Minh - 10th December 2022

 


Traders Fair & Awards, Ho Chi Minh

A perfect ending of year 2022, Ho Chi Minh Traders Fair will be the last station of Traders Fair exhibition by the FINEXPO which will be scheduled to commence on 10th December 2022 at Windsor Plaza Hotel, Saigon. FINEXPO is the huge finance event producing company with over 18 years of experience. Over 30000 traders, investors and financial advisors and more than 3000 financial companies and brokers from Forex, stock, option, bond crypto money and forward markets from all around the world have been connected by FINEXPO. 

There will be multiple speakers from different countries joining to share their experience regarding foreign exchange, stocks, futures and options markets. Furthermore, most of the international top financial companies will hold a booth in the fair to provide more information to everyone. Apart from this, there are also entertainment programs, lucky draws, live performances, fantastic prizes and giveaways.

Details of Ho Chi Minh Traders Fair 2022 are as follows:

Date                : 10th December 2022

Time                : 9:30 – 18:00

Venue             : Windsor Plaza Hotel, Saigon

We are looking forward to seeing everyone again after a year-long break. There will be safety protocols in place and the number of visitors will be dependent on the space at our sites so the public stays safe and healthy.

If you would like more information, please visit tradersfair.com. You may also contact FINEXPO through email info@finexpo.org or give us a call +357 95535475.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi ch & Gii thưởng Thương nhân, H Chí Minh

Mt kết thúc hoàn ho ca năm 2022, Hi ch Thương nhân Thành ph H Chí Minh s là trm cui cùng ca trin lãm Hi ch Thương nhân do FINEXPO t chc, d kiến ​​bt đu vào ngày 10 tháng 12 năm 2022 ti Khách sn Windsor Plaza, Sài Gòn. FINEXPO là công ty t chc s kin tài chính ln vi hơn 18 năm kinh nghim. Hơn 30000 nhà giao dch, nhà đu tư và c vn tài chính và hơn 3000 công ty tài chính và nhà môi gii t Forex, chng khoán, quyn chn, tin đin t trái phiếu và th trường kỳ hn t khp nơi trên thế gii đã được FINEXPO kết ni.

S có nhiu din gi t các quc gia khác nhau tham gia đ chia s kinh nghim ca h v th trường ngoi hi, c phiếu, hp đng tương lai và quyn chn. Hơn na, hu hết các công ty tài chính hàng đu quc tế s t chc mt gian hàng trong hi ch đ cung cp thêm thông tin cho mi người. Ngoài ra, còn có các chương trình gii trí, rút ​​thăm trúng thưởng, biu din trc tiếp, các gii thưởng và quà tng hp dn.

Thông tin chi tiết v Hi ch Thương nhân Thành ph H Chí Minh 2022 như sau:

Ngày: 10 tháng 12 năm 2022

Thi gian: 9h30 - 18h00

Đa đim: Khách sn Windsor Plaza, Sài Gòn

Chúng tôi rt mong được gp li mi người sau mt năm dài ngh ngơi. S có các quy trình an toàn được đưa ra và s lượng khách truy cp s ph thuc vào không gian ti các trang web ca chúng tôi đ công chúng luôn an toàn và khe mnh.

Nếu bn mun biết thêm thông tin, vui lòng truy cp traderfair.com. Bn cũng có th liên h vi FINEXPO qua email info@finexpo.org hoc gi cho chúng tôi +357 95535475.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this:

 
Copyright © #ForexKini - Informasi Forex Terkini - #Forex #ForexMalaysia #ForexBrokers. Designed by FXKini